Centrum Wodne "Laguna"
w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Akty normatywne » Zarządzenia Dyrektora CW LAGUN.. » Rok 2012
MENU
Rok 2012
Tytuł
Zarządzenie Nr 25/2012 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2012 rok  
Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.  
Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie: wyzanczenia komisji przetargowej - kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.  
Zarządzenia Nr 23A w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2012 r.  
Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu pracy Centrum Wodnego „Laguna”   
Zarządzenie 21/2012 w sprawie: wprowadzenia Aneksu do Instrukcji kasowej kasy głównej i punktów kasowych CW Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie: obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób z zaświadczeniami lekarskimi  
Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu wynagradzania Centrum Wodnego "Laguna" w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie: zmia w planie finansowym wydatków budżetowych na 2012 r.  
Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie: wyznaczenia komisji przetrgowej - Ochrona Centrum WOdnego LAGUNA w Gryfinie w okresie 14.09-31.12.2012 r.  
Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej - Przebudowa przeciwpozarowej sieci rozdzielczej na terenie CW Laguna w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 15 w sprawie : wprowadzenia procedury ,,Zatrudnianie pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi w Centrum WodnymLaguna w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 14 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu obiektu Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 13 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji monitorowania wody basenowej w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 12 w sprawie: wprowadzenia Polityki rachunkowości Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 11 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 10 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji kasowej kasy głównej i punktów kasowych CW Laguna w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 9 w sprawie: bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa ewakuacji w obrębie hal basenowych CW Laguna   
Zarządzenie Nr 8 w sprawie: wprowadzenie Karty wypadku klienta CW Laguna  
Zarządzenie Nr 7 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2012 rok.  
Zarządzenie Nr 6 w sprawie: planu dochodów, przychodów i wydatków Gminy Gryfino - zakładu budżetowego Centrum Wodnego LAGUNA na 2012 rok  
Zarządzenie Nr 5 w sprawie: zabezpieczenia mienia CW Laguna na wypadek wysokiego stanu wody na rzece Odra  
Zarządzenie Nr 4 w sprawie: powołania Zakładowego Zespołu Reagowania Kryzysowego  
Zarządzenie Nr 3 w sprawie: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji   
Zarządzenie Nr 2 w sprawie: ochrony danych osobowych w CW Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 1 w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej do spraw zakupu i dostawy chemii basenowej dla Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie.  
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie