Ogłoszenia
Tytuł
Dyrektor Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego na terenie Centrum Wodnego Laguna na okres do 10 lat  
Wykaz wolnych powierzchni znajdujących się w budynku CW Laguna w Gryfinie przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego, na czas określony, z przeznaczeniem na cele komercyjne  
2019-10-01 - Wykaz wolnych powierzchni znajdujących się w budynku CW Laguna przeznaczonych do oddania w najmem w drodze bezprzetargowej, na cza określony, z przeznaczeniem na cele komercyjne  
2019-04-30 - Wykaz wolnych powierzchni znajdujących się w budynku CW Laguna, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na czas określony, z przeznaczeniem na cele komercyjne  
2018-12-18 - Wykaz wolnych powierzchni znajdujących się w budynku CW Laguna, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, na czas określony, z przeznaczeniem na cele komercyjne  
2018-10-05 - Informacja o wyniku przetargu ustnego, nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego na terenie CW Laguna na okres 10 lat-siłowni  
DYREKTOR CW LAGUNA W GRYFINIE ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego na terenie Centrum Wodnego Laguna na okres 10 lat  
2018-08-07 - Ogłoszenie wykazu wolnych powierzchni znajdujących się w budynku CW "Laguna"  
2017-05-11 - Wyniki I przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego na terenie Centrum Wodnego Laguna na okres 10 lat  
DYREKTOR CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego na terenie Centrum Wodnego Laguna na okres 10 lat  
2016-10-19 - Centrum Wodne Laguna zatrudni MAGAZYNIERA - zaopatrzeniowca, kierowcę (umowa o pracę)  
2016-09-29 - Centrum Wodne Laguna zatrudni MAGAZYNIERA - zaopatrzeniowca, kierowcę (umowa o pracę)  
2016-09-13 - Wykaz wolnych powierzchni znajdujących się w budynkuCcentrum Wodnego „Laguna”  
2015-12-22 - Wykaz wolnych powierzchni znajdujących się w budynku Centrum Wodnego „Laguna”  
2015-07-14 - Wykaz wolnych powierzchni znajdujących się w budynku Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie  
2013-10-21 Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na jednorazową opłatę odstępnego za najem na okres 5 lat, wolnej powierzchni na terenie Centrum Wodnego LAGUNA  
2013-09-06 Dyrektor Centrum Wodnego LAGUNA ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego za najem na okres 5 lat, wolnej powierzchni na terenie Centrum Wodnego LAGUNA  
2013-07-02 Wykaz wolnych powierzchni znajdujących się w budynku Centrum Wodnego Laguna, przeznaczonych do oddania w najem na okres 5 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2013-04-19 Wykaz wolnych powierzchni znajdujących się w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, przeznaczonych do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  
2012-10-12 Centrum Wodne Laguna wynajmie salę bankietową w celu organizacji imprezy andrzejkowej oraz imprezy sylwestrowej w 2012 r.  
2011-11-03 Informacja o wyniku przetatrgu ustnego, nigraniczonego na opłatę odstęnego za najem na 10 lat wolnej powierzchni na terenie CW Laguna - Sklep sportowy  
2011-11-02 Informacja o wyniku przetatrgu ustnego, nigraniczonego na opłatę odstęnego za najem na 10 lat wolnej powierzchni na terenie CW Laguna   
2011-10-10 Informacja o wyniku przetatrgu ustnego, nigraniczonego na opłatę odstęnego za najem na 10 lat wolnej powierzchni na terenie CW Laguna   
2011-10-04 Dyrektor Centrum Wodnego LAGUNA ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na oplatę odstępnego, za najem na okres 10 lat, wolnej powierzchni na terenie Centrum Wodnego LAGUNA  
2011-09-09 Dyrektor CW LAGUNA podaje do publicznej wiadomości wykaz wolnych powierzchni w CW LAGUNA do dzierżawy na okres 10 lat.  
2011-09-09 Dyrektor Centrum Wodnego LAGUNA ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na oplatę odstępnego, za najem na okres 10 lat, wolnej powierzchni na terenie Centrum Wodnego LAGUNA  
2011-09-06 Informacja o wyniku przetatrgu ustnego, nigraniczonego na opłatę odstęnego za najem na 10 lat wolnej powierzchni na terenie CW Laguna   
2011-07-22 - Informacja o wyniku przetatrgu ustnego, nigraniczonego na opłatę odstęnego za najem na 10 lat wolnej powierzchni na terenie CW Laguna  
2011-06-21 - Dyrektor Centrum Wodnego LAGUNA ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na oplatę odstępnego, za najem na okres 10 lat, wolnej powierzchni na terenie Centrum Wodnego LAGUNA  
2011-03-08 - Dyrektor CW LAGUNA podaje do publicznej wiadomości wykaz wolnych powierzchni w CW LAGUNA do dzierżawy na okres 10 lat.