Centrum Wodne "Laguna"
w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Akty normatywne » Zarządzenia Dyrektora CW LAGUN.. » Rok 2009
MENU
Rok 2009
Tytuł
Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji  
Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Wodnym LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie: wyzanczenia komisji przetargowej do spraw zakupu i dostawy chemii basenowej dla Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie: wyzanczenia komisji przetargowej do spraw zakupu i montażu systemu monitoringu dla Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej do spraw zakupu 3 szt. wanien SPA dla Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 22/2009 w sprawie: planu przychodów i planu kosztów Centrum Wodnego LAGUNA na 2009 r.  
Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie: wyzanczenia komisji przetargowej do spraw zakupu sauny dla Centrum Wodnego LAGUNA  
Zarządzenie Nr 20/2009 w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej do spraw zakupu odkurzacza basenowego dla Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie: zatwierdzenia do stosowania Zakresu czynności pracowników zatrudnionych w Centrum Wodnym LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie: wprowadzenia Aneksu 1 do Regulaminu wynagradzania Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie: planu przychodów i planu kosztów Centrum Wodnego LAGUNA na 2009 rok  
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie: obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób z zaświadczeniami lekarskimi  
Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Centrum Wodnym LAGUNA w Gryfinie w zamian za święta przypadające w sobotę  
Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej do spraw kompleksowego ubezpieczenia minia i odpowiedzialności cywilnej Centrum Wodnego LAGUNA na okres 2 lat  
Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie: zwrotu kosztów na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie obsługujacych monitory ekranowe  
Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie: Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych CW Laguna  
Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie wprowadzenie Regulaminu pracy oraz Regulaminu wynagradzania Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 10/2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 9/2009 w sprawie postępowania w przypadku awarii.  
Zarządzenie Nr 8/2009 w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości  
Zarządzenia Nr 7/2009 w sprawie planu przychodów i kosztów Centrum Wodnego LAGUNA  
Zarządzenie Nr 6/2009 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z Fitness Laguna oraz sauny  
Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie funkcjonowania szatni głównej w CW LAGUNA  
Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie parkingu przy obiekcie CW LAGUNA  
Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont.  
Zarządzenie Nr 2/2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu obiektu CW LAGUNA  
Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej  
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie