Dyrekcja i Kierownictwo

Dyrektor Centrum Wodnego LAGUNA

tel. 91 415 32 40, pokój nr 100

Główny Księgowy

tel. 91 415 32 50, pokój nr 109 c

Kierownik Wydziału ds. administracyjnych i marketingu

tel. 91 415 13 41, pokój nr 109 a

Kierownik Wydziału ds. technicznych

tel. 91 415 32 44, pokój nr 170