Centrum Wodne "Laguna"
w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Informacje » Zamówienia publiczne » Przetargi 2017 r. » Zamówienia powyżej 30.000 euro
MENU
Zamówienia powyżej 30.000 euro
Tytuł
Modernizacja wentylacji mechanicznej wraz z wymianą instalacji doprowadzenia ciepła do wymiennika podgrzewania wody CW Laguna; 625827-N-2017; Data zamieszczenia: 01.12.2017 r.  
Modernizacja wentylacji mechanicznej wraz z wymianą instalacji doprowadzenia ciepła do wymiennika podgrzewania wody CW Laguna; 612392-N-2017; Data zamieszczenia: 07.11.2017 r.  
Przebudowa układu wewnętrznego przy dokończeniu budowy sauny/łaźni parowej w CW Laguna w Gryfinie; Numer ogłoszenia: 551352-N-2017; Data zamieszczenia: 14.07.2017 r.  
Przebudowa układu wewnętrznego przy dokończeniu budowy sauny / łaźni parowej w CW Laguna w Gryfinie: Numer ogłoszenia: 540817-N-2017; Data zamieszczenia: 28.06.2017  
Przebudowa układu wewnętrznego przy dokończeniu budowy sauny / łaźni parowej w CW Laguna w Gryfinie: Numer ogłoszenia: 533244-N-2017; Data zamieszczenia:14.06.2017 r.  
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Numer ogłoszenia: 519548-N-2017; data zamieszczenia: 29.05.2017 r.  
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Numer ogłoszenia: 506197-N-2017; data zamieszczenia: 11.05.2017 r.  
Plan postępowań CW Laguna w Gryfinie o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. o szacunkowej wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie