Centrum Wodne "Laguna"
w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Akty normatywne » Zarządzenia Dyrektora CW LAGUN.. » Rok 2014
MENU
Rok 2014
Tytuł
Zarządzenie nr 21/2014 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji  
Zarządzenie nr 20/2014 w sprawie: określenia zasad i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie nr 19/2014 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 4 do Regulaminu Pracy Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie nr 18/2014 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2014 rok.  
Zarządzenie nr 17/2014 w sprawie: zmian w planie finanasowym wydatków budżetowych na 2014 r.  
Zarządzenie nr 16/2014 w sprawie: zmianw planie finansowym wydatków budżetowych na 2014 r.  
Zarządzenie nr 15/2014 w sprawie: zasad postępowania pracowników na terenie hal basenowych w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie nr 14/2014 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji kasowej kasy głównej i punktów kasowych CW Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie nr 13/2014 w srawie: udzielania zamówień publicznych w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie.  
Zarządzenie nr 12/2014 w srawie: wprowadzenia Regulaminu obiektu Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie nr 11 w sprawie: powołania Zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie.   
Zarządzenie Nr 10 w sprawie: wprowadzenia Wewnętrznej polityki antymobbingowej w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie  
Zarządzenie nr 9 w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej – Wymiana istniejącej zjeżdżalni wodnej (demontaż, dostawa z montażem) w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie nr 8 w sprawie: obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób z zaświadczeniami lekarskimi  
Zarządzenie nr 7 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie w 2014 r. w zamian za święta przypadające w sobotę.  
Zarządzenie nr 6 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu wynagradzania Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie  
Zarządzenie nr 5 w sprawie: wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów Centrum Wodnego „Laguna”.  
Zarzadzenie Nr 4 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Centrum Wodnego Laguna  
Zarządzeie nr 3 w sprawie: obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób z zaświadczeniami lekarskimi.  
Zarządzenie nr 2 w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej – Dostawa chemii basenowej dla Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.03.2014 r. do 31.08.2015 r.   
Zarządzenie nr 1 w sprawie: przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w Centrum Wodnym „Laguna” w 2014 roku.  
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie