Centrum Wodne "Laguna"
w Gryfinie
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Akty normatywne » Zarządzenia Dyrektora CW LAGUN.. » Rok 2013
MENU
Rok 2013
Tytuł
Zarzadzenie nr 42 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie nr 41 w sprawie : przeprowadzania przetargów na nieruchomości  
Zarządzenie nr 40 w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej – Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie 01.01.2014 r. - 30.06.2015 r.  
Zarządzenie nr 39 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji  
Zarządzenie nr 38 w sprawie: instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Centrum Wodnym „Laguna”  
Zarządzenie Nr 37 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2013 rok.  
Zarządzenie Nr 36 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2013 rok.  
Zarżadzenie Nr 35 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody basenowej w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 34 w sprawie: "Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 33 w sparawie: powołania i zakresu działania stałej Komisji Oceniającej przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 32 w sparawie: ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 31 w sprawie: postępowania w razie wypadku na terenie hal basenowych CW Laguna.  
Zarządzenie Nr 30 w sprawie: wprowadzenia procedury kontroli gospodarowania mieniem Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 29 w sprawie: wprowadzenia procedury "Zatrudnianie pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi w Centrum Wodnym LAGUNA w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 28 w sparawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2013 rok.  
Zarządzenie Nr 27 w sparawie: wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu Pracy Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 26 w sparawie: wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 25 w sprawie: wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Pracy Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 24 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2013 rok.  
Zarządzenie Nr 23 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2013 rok  
Zarządzenia Nr 22 w sprawie: prowadzenia dziennika usterek technicznych urządzeń w Centrum Wodnym Laguna.  
Zarządzenie Nr 21 w sprawie: wprowadzenie Instrukcji kancelaryjnej  
Zarządzenie Nr 20 w sprawie:  
Zarządzenia Nr 19 w sprawie: instrukcji gospodarki magazynowej w Centrum Wodnym LAGUNA  
Zarządzenie Nr 18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków budżetowych na 2013 rok.  
Zarządzenie Nr 17 w spr. zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów telefonicznych telefonów telefonii komórkowej, których abonentem jest Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 16 w sprawie: zabezpieczenia mienia CW Laguna na wypadek wysokiego stanu wody na rzece Odra  
Zarządzenie Nr 15 w sprawie: wprowadzenia Polityki rachunkowości Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 14 w sprawie bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa ewakuacji w obrębie hal basenowych CW Laguna  
Zarządzenie Nr 13 w sprawie postępowania w przypadku awarii urządzeń.  
Zarzadzenie Nr 12 w sprawie: zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie  
Zarz. Nr 11 w sprawie: wyznaczenia pracowników Centrum Wodnego Laguna do obsługi apteczki pierwszej pomocy oraz do udzielania pierwszej pomocy osobom, które na terenie CW Laguna ulegną wypadkowi  
Zarządzenie Nr 10 w sprawie: zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie obsługujących monitory ekranowe.  
Zarzadzenie Nr 9w sprawie : powołania Zakładowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.  
Zarządzenie Nr 8 w sprawie : przeprowadzenia kontroli wewnętrznych w Centrum Wodnym „Laguna” w 2013 roku.  
Zarządzenie Nr 7 w sprawie: ustalenia systemu kontroli zarządczej na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 68 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
Zarządzenie Nr 6 w sprawie: Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfino.  
Zarządzenie Nr 5:powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu służbowego używanego do obsługi transportowej w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia do stosowania zakresu czynności pracowników zatrudnionych w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie  
Zarządzenie Nr 3 w sprawie: planu dochodów, przychodów i wydatków Gminy Gryfino - zakładu budżetowego Centrum Wodnego „Laguna” na 2013 rok  
Zarządzenie Nr 2 w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę chemii basenowej dla Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.  
Zarządzenie Nr 1 w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej – Dostawa chemii basenowej dla Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie w okresie od 01.02.2013 r. do 31.01.2014 r.  
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie